MEGALAKULÁS

Nincs szükség túl sok magyarázatra ahhoz, hogy tudjuk és lássuk, egyre nagyobb káosz és zavarodott­ság uralkodik a világban. Pszichológiai lényünk összezavarodott, csalódottak és bizonytalanok vagyunk, cselekvéseinket pedig félelmeink irányítják. Mivel módszereink csak részben tudnak segíteni – ta­lán egy ideig kedvesebbek leszünk házastársunkkal vagy gyermekeinkkel, és fel lehetne még sorolni néhány felszínes dolgot – azonban valódi változáshoz nem képesek elvezetni minket, így egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan új szemléletre, amely képes kitörni a megszokott keretekből.

A Jankai János által 2015-ben kidolgozott Paradox-Pszichológia módszer, szembefordulva a megszokott nézetekkel, egy olyan újszerű gondolkodásmódot képvisel, amely ténylegesen eleget tud tenni a fent említett szükségletnek. Vagyis képes megmutatni azt az utat, amelyen keresztül valódi rend teremtődhet az egyén életében.

A Paradox-Pszichológia legfőbb jellemzői az egyszerűség és a tényszerűség. Célja nem a különböző lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő “kezelése”, hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés. Tényszerűen rámutat az adott helyzetben zajló, önmaguknak ellentmondó cselekvési folyamatokat létrehozó motivációkra, melynek következtében az egyén önmagát szabadítja fel az alól a nyomás alól, amit önmaga hozott létre.

A Paradox-Pszichológia nem követ semmilyen irányzatot, nem integrál és nem is egészít ki. Helyette egy olyan stabil, és megbízható alapot teremt, amely új távlatokat nyithat a lelki gondok megoldásával kapcsolatban.

Mindezekből kifolyólag 2018. januárjában megalakult a Paradox-Pszichológia Oktatási és Módszertani Központ, amely karöltve a  Metanoia Alapítvánnyal és az Egészségdokk Közhasznú Alapítvánnyal, célként tűzte ki, hogy a Paradox-Pszichológia szemléletét minél többen megismerhessék, gyakorolhassák, és azt környezetüknek akár tovább is adhassák. Ugyanis a folytonos visszaigazolások arról számolnak be, hogy az az ember, aki e szemlélettel valamilyen formában kapcsolatba kerül, képessé válik nem csak önmaga felszabadítására, hanem környezetére is tartós, pozitív hatást gyakorol.

A PPOMK CÉLJA ÉS FELADATA

A Paradox-Pszichológia Oktatási és Módszertani Központ (továbbiakban: PPOMK) elsődleges célja és feladata, hogy a Jankai János által kidolgozott a Paradox-Pszichológia módszert (továbbiakban: PP) terjessze, oktatását koordinálja, illetve az ehhez tartozó kutatásokat és tanulmányokat elősegítse és támogassa. Ezenkívül, az egymást támogató és önismereti tapasztalásokat megosztó közösségek építését előmozdítsa, azokat országos szinten menedzselje.

Ezenkívül a Metanoia Alapítvány, és az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány különféle tevékenységekkel (pl.: előadások és konferenciák szervezése, vizsgáztatások lebonyolítása, önterápiás csoportok koordinálása, szupervíziók menedzselése, külhoni kapcsolatok kiépítése stb…) hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a PP szemléletének megismerésén keresztül az egyén, egy hathatósabb eszközhöz juthasson a lelki-egészségmegőrzéssel kapcsolatban.

„… Észrevettétek már, hogy amikor a test tökéletesen egészséges, és semmink sem sajog, szúr vagy hasogat, megszületik ben­nünk egyfajta örömérzet? A jólét érzete? És azt tudtátok, hogy akkor is hasonló örömöt élünk meg, amikor tel­jesen szabadok vagyunk? Amikor mentesek vagyunk mindenféle korláttól, és tetteinket már nem elvárások és kényszerek irányítják, hanem a spontán alkotás öröme?

Biztos vagyok abban, hogy számtalanszor megéltétek már azt, amiről beszélek. A kérdés az, hogy vajon mi lehet ennek a “jólét” érzetnek a titka. Arról az állapotról beszélünk most, amikor már nem foglalkoztatnak minket olyan kérdések, hogy mi az élet titka, vagy hogy van-e Isten vagy sem, mert egyszerűen csak élünk, alkotunk és szeretünk.

Ahhoz, hogy testünk optimálisan működjön, nagyjából tudjuk, hogy mi az, amire szükségünk van, mi az, amit érdemes megtennünk. Egyrészt oda kell figyelnünk az étkezésünkre mind mennyiségi, mind pedig minőségi szinten, másrészt pedig megfelelő mennyiségű időt kell szentelnünk a test rendszeres átmozgatására. Sétálhatunk, kocoghatunk, kerékpározhatunk, stb… Azonban tisztába vagyunk-e azzal, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a szabadság állapota megszülethessen bennünk? Amikor elvárások nélkül élünk, alkotunk és szeretünk..?

Csakis akkor juthatunk el a felszabadulás állapotába, csakis akkor szabadulhatunk meg belső krolátainktól, ha képesek vagyunk önmagunkat egységes egészként látni. Ez pedig csak akkor lehet­séges, ha teljes egészében, azaz tényként tekintünk cselekedeteinkre és azok mozgatórugóira. Vagyis ha mindenféle ítéletalkotás, rosszal­lás és elfojtás nélkül értjük meg gondolataink és vágyaink megnyilvánulásait. És ha erre képesek vagyunk, lehetőségünk nyílik arra, hogy magunk mögött tudjuk korlátainkat, és elkezdjünk végre élni, alkotni és szeretni…

Jankai János / Paradox-Pszichológia előadás, 2017 december

Oszd meg másokkal is!