A kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.

ÖNTERÁPIA MŰVÉSZETE TANFOLYAM

avagy a paradox elme pszichológiája

Az Önterápia Művészete tanfolyamon egy olyan korszakalkotó szemlélettel találkozhatsz, amely egyedülálló módon képes megadni számodra azokat a támpontokat, melyekre bátran támaszkodhatsz majd, ha nehézséggel találkozol. Nemcsak hogy feketén-fehéren láthatod az életed, hanem megtalálhatod még azt a gyökér-motivációdat is, amely minden cselekvésed rejtett mozgatórugója.

KEZDŐDJÖN VALAMI ÚJ!

EGY PARADOX HELYZET FELOLDÁSA

Ellentmondás

Felfigyeltél-e már arra az ellentmondásra, hogy miközben azt gondoljuk, egy probléma megoldásához külső segítségre van szükségünk, ennek ellenére az élet mindig “kikényszeríti”, hogy végül mi magunk találjuk meg a kiutat?

Amikor az Önterápia Művészete tanfolyamot megalkottam, pontosan ennek az ellentmondásnak a feloldása mozgatott. Ugyanis az elmúlt 15 év terápiás tapasztalatai egyértelműen arra világítottak rá, hogy egy problémával küzdő ember számára a valódi segítség az, ha egy olyan szemlélet birtokába kerül, melynek segítségével bármikor bármilyen válságból képes önmaga felállni.

Az Önterápia Művészete tanfolyamon pontosan ezzel találkozhatsz. Egy olyan szemlélettel ismerkedhetsz meg, amely egyrészt hiánypótló, másrészt pedig egyedülálló módon képes megadni azokat a szükséges támpontokat, melyekre már bátran támaszkodhatsz, ha életed során nehézséggel találkozol.

A TANFOLYAMRÓL BŐVEBBEN

Öröm

Valódi alkotás – legyen az bármi is – csakis örömből születhet. Akár egy könyv, egy festmény, egy frissen kisült kifli vagy kenyér, vagy egy tanfolyam, lényegtelen.  A fontos inkább az, hogy amit a valódi öröm inspirált, az mindig magában hordozza annak üzenetét, hogy a létezés teljes, örök és múlhatatlan.

Örömöt nyújtani, örömünket másokkal megosztani, maga a boldogság állapota. Az igazi társat is erről lehet felismerni, hisz azokat a pillanatainkat, amikor boldogok vagyunk, csak azokkal osztjuk meg, akikben bízunk és akiktől nem félünk. Ahol ez megtörténik, ott az élet kivirágzik, cselekvéseink pedig az elszigetelődés helyett, a kiteljesedést szolgálják. Ezért van az, hogy az igazi öröm állapotában mindannyian kinyílunk, befogadunk, és egymásra találunk.

Azokra a pillanatokra, amikor az öröm állapota megvalósult az életünkben, úgy gondolunk vissza, mint kivételes, nem mindennapi helyzetekre. Kivételesnek tartjuk őket, mert eltértek a megszokott hétköznapjainktól. Ezért van az, hogy nem csak az öröm állapota rendkívüli számunkra, hanem a szerelem, a szenvedély, és a valódi együttérzés is. Hisz ezek is csak akkor képesek megvalósulni, ha kizökkenünk a megszokott kerékvágásunkból, és valami egészen más történik velünk, mint amit megszoktunk.

Az Önterápia művészete tanfolyam is pontosan emiatt kivételes és nem mindennapi. Mert az öröm, a szenvedély, és az élet iránt érzett szerelem alkották meg, és gyúrták egésszé.

Forradalmi átalakulás létfontossága

Az emberi létezés azon kivételes korszakának vagyunk tanúi, ahol a dualitás, vagyis az énközpontú életvitel  már olyan méreteket öltött, melynek következtében egyre drámaibb válságok és krízisek tapasztalhatóak meg. Mind az egyéni, mind pedig kollektív szinten.

Miközben az őrült tempóban fejlődő tudomány igyekszik mindennapjainkat egyre kényelmesebbé és védettebbé tenni, addig lelki életünk területén egyre bizarrabb és groteszkebb állapotok ütik fel a fejüket. Kiszolgáltatottá és védtelenné tettük magunkat, cselekvéseinket pedig inkább a félelem és az aggodalom irányítják, mintsem a bölcsesség.

Ezért ahhoz, hogy életünkben a tényleges változás valósuljon meg, gondolkodásmódunkban forradalmi átalakulásnak kell bekövetkeznie. Azonban e belső forradalomhoz működőképes önismerettel kell rendelkeznünk. Vagyis képessé kell válunk gondolataink, cselekvéseink, és érzéseink eltorzult folyamatainak felderítésére, hogy végre rend teremtődjön életünkben.

Megfelelő önismeret

Önmagunk megismerése természetesen nem egy egyszerű folyamat. A nehézséget általában két dolog okozza. Egyrészt, hiába is szeretnénk, hogy az önismeret egy befejezhető és valamilyen eredménnyel kecsegtető folyamat legyen, mégsem az. Másrészt pedig, hiába is követünk különböző mestereket és rendszereket, illetve olvasunk el különféle pszichológiai témával foglalkozó könyvet, egyik sem fog minket önismerettel felruházni. Ugyanis bármit, illetve bárkit is követünk, azzal tekintélyt hozunk létre. A tekintély pedig, mint igazodási pont, minden esetben elpusztítja a szabadságot. Persze az így összeollózott információk segítségével szert tehetünk némi átmeneti biztonságérzetre, de az sosem lesz azonos önmagunk megértésével.

Az önismeret nem más, mint lehetőségeink, vágyaink, céljaink és gondolataink pillanatról pillanatra történő felfedezése. Egy végtelen folyamat, ahol nincs semmiféle végcél, ezért nem juthatunk végső következtetésekre sem. Tehát az, hogy kijelentem: én ilyen és ilyen vagyok, az nem önismeret. Inkább önbélyegzés, önítélet, ami még akkor is destruktív, ha valamiféle „pozitív” megállapításra jutunk, vagy ne adj isten, jut valaki velünk kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a helyes önismeretre szert tehessünk, nyilvánvaló, hogy  nem követhetjük azt az utat, amit megszoktunk, tűnjön ez az út bármilyen magasztosnak, biztonságosnak és kitaposottnak is. Helyette inkább egy merőben más irányt kell vennünk. Lényege, hogy nem az a fontos, miről mit gondolunk, hanem az, hogy magát a gondolkodást, mint folyamatot megértsük. Másként megfogalmazva: megtaláljuk az igazságot abban, ami valótlan, és meglássuk az igaznak hitt dolgok valótlanságát. Ugyanis, ha mindez bekövetkezik, rend teremtődik bennünk. A rend pedig minden esetben felszabadító erővel bír.

Azonban, ha fordítva zajlik, vagyis, ha az igazat valótlannak, a valótlant pedig igaznak lájuk, lényegtelen, hogy miben hiszünk, cselekvéseinkkel csak tovább növeljük a bánatot. Mind a saját életünkben, mind pedig másokéban.

Önmunkánkat a generációs hívószó megtalálása, a folyamat térkép bemutatása és annak használata, illetve az inverz-terápia hétköznapi alkalmazása, fogja elősegíteni.

Végszó gyanánt

Az ember nem egy bonyolult és összetett “rendszer”. Vagyis azok a dolgok, amelyek bánatot és szomorúságot okoznak számodra, csupán egyszerű és természetes folyamatok következményei. Forrásuk pedig, hogy állandó jelleggel összekeverjük a valódit, a valótlannal. Például a szeretetet az érdekérvényesítéssel vagy a szentimentalizmussal, az elfogadást a behódolással, a figyelmet a fókusszal, az erőt az agresszióval, és még sorolhatnánk.

Tehát annak érdekében, hogy problémáink rendeződjenek, vagyis rend teremtődjön bennünk, valójában csak egyetlen dolgunk van. Fel kell fedeznni, hogy mi az, ami hamis, és mi az, ami igaz értéket képvisel. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha képessé válunk érzékelni az „Én” paradox folyamatrendszereit.

Az Önterápia művészete tanfolyam pontosan ezt adja meg neked. Nem az egyéni, hanem a kollektív igazsággal való találkozás eksztatikus pillanatain keresztül lebuktatod majd azokat az ellentmondásokat, melyek addigi problémáid forrásai voltak. Így válsz majd lépésről lépére életed mesterévé, és leszel önmagad terapeutája.

Tehát az Önterápia művészete tanfolyamon nem arról lesz szó, hogy mikor mit kell tenned ahhoz, hogy boldogabb és szebb életet élhess, hisz nyilvánvaló, hogy ez az út téves és abszurd. Helyette inkább annak módszerét mutatja meg, hogy miként tudsz mindennapjaid során önállóan eljutni egy adott élethelyzetben a kollektív igazsághoz. A többi pedig mindig jön magától…

Ezért a hat nap alatt azokhoz szeretnék szólni, akik komoly és határozott szándékkal vágynak arra, hogy megértsék nemcsak önmagukat, hanem önmagukon keresztül az életet is. Azokhoz szeretnék szólni, akik nem másodkézből származó lexikális információkhoz akarnak jutni, hanem saját maguk szeretnék összefüggéseiben megérteni bánataik, konfliktusaik és mindennapos összeütközéseik igaz voltát.

Várlak szeretettel…

Ahhoz, hogy egy krízishelyzetet megoldhassunk, józan és tiszta gondolkodásra van szükségünk. Vagyis a tényekkel kell foglalkoznunk, nem pedig azok megmagyarázásával. A magyarázatok gyártása gyerekes éretlenségre vall. Ideje tehát „felnőni”, és tisztán rálátni arra ami van, nem pedig tovább képzelődni azon, hogy milyen életet szeretnénk élni. Az majd jön magától…

A TANFOLYAM ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TEMATIKÁJA

a részletes leírásért kattints a címszavakra

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” működésének mechanizmusa
 • Tartópillérek lélektana
 • Mik azok az “Énmotivációk”?
 • Az „ÉN” folyamatrendszerei
 • Megszokásrendszerek működése
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotainak felfedezése
 • A külső környezet présfunkciója
 • Az ÉN és a külső környezet viszonya
 • Viszonypontok megtalálása és felismerése
 • Értékrendek kialakulása és azok torzulásai
 • A probléma definiálása
 • A pszichikai idő szerepe az összeütközések folyamatában
 • A vágyak értéktorzító hatásai/tükörhatás
 • Szokások, minták, függőségek
 • Az igenlés és tagadás kettőssége
 • Párkapcsolati problémák, mint az egyén paradox állapotai
 • Kapcsolatrendszerek hármas felosztása
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód technikája
 • Út a Generációs hívószóig
 • A generációs hívószó megtalálása és használata önterápia során
 • A megértés és a felismerés folyamata
 • Csúcspont energia állapota
 • Fogalomtérkép használata a szavak mögöttes tartalmának megértésére
 • A félelem működése és annak szerveződései
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély
 • Az önismeret magasiskolája
 • A remény és a birtoklás lélektana
 • Hatalom, becsvágy, irigység
 • Érzékelés folyamata
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság
 • Alkalmazkodás helyett változás
 • A pénz pszichológiája
 • Az imagináció alapjai
 • A vágyak mozgásrendszereinek feltárása
 • A valamivé válás vágya
 • A fájdalom és a szenvedés lélektana
 • Önigazolási játszmák lebuktatása egyéni és párkapcsolati szinten
 • Párkapcsolati konfliktusok mozgatórugóinak felfedezése
 • Hogyan válhatsz önmagad “mesterévé”, azaz a Paradox Pszichológia alkalmazása a hétköznapokban
 • A pszichoszomatika alapjai és szimbólumrendszere
 • A pszichoszomatika határai és korlátai
 • Az értéktorzulások szerepe a betegségek kialakulásában
 • A gyógyulás és gyógyítás paradox folyamatai
 • A “diagnózis” felállítása a Generációs Hívószó és a Fogalomtérkép segítségével
 • Betegségek megfejtése a Fogalomtérkép segítségével
 • Inverse-terápia alkalmazása a gyógyulás elősegítésének érdekében

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Időpontok és díjazás

A következő budapesti 6 napos tanfolyam időpontjai: 2019. szeptember 14-15., október 12-13., november 9-10.
A tanfolyamok szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig kerülnek megrendezésre.
A tanfolyam díja : 125.000 Ft/fő.
Előleg: 45.000 Ft.-

Kérlek, jelentkezésednél vedd figyelembe, hogy a korlátozott létszám miatt, a befizetett előleget utólagosan nem áll módunkban visszatéríteni.  

A tanfolyam helyszíne: Budapest, V. kerület Nádor utca 15. Közép-európai Egyetem
A  tanfolyam maximális létszáma a hatékonyság végett: 10-12 fő
Jelentkezni a jankai.janos@gmail.com e-mail címen lehet.
PSZICHOSZOMATIKA MÁSKÉNT
PSZICHOSZOMATIKA MÁSKÉNTbetegségnyelv a paradox pszichológia alapján
Elakadtál? A betegségek szimbolikus üzeneteinek újraértelmezése a Paradox Pszichológia megközelítése alapján. Kattints a részletekért!
KOLLEKTÍV TRANSZÉRZÉKELÉS
KOLLEKTÍV TRANSZÉRZÉKELÉSamely elvezet a valódi teremtés állapotához
Lépd át a határokat! Tapasztald meg, hogy a megszokott dolgokon túl még mi rejlik a hipnózisban. Kollektív Transzérzékelés. Kattints a részletekért!

Oszd meg másokkal is!