A PARADOX-PSZICHOLÓGIA ALKOTÓELEMEI

Út a hipnózistól a Kollektív-Transzérzékelésig

A hipnózissal való megismerkedésem legfőbb mozgatórugója, az emberi elme működésének gyakorlati megtapasztalása volt. Mivel a hipnózist nem csak megtanulni akartam hanem mélységeiben is felfedezni, így minél inkább elmerültem azokban a lehetőségekben amelyekre ajtót nyitott, annál kíváncsibbá váltam arra, hogy vajon hol lehet a határa.

Mi az, ami az elmúlt tízenöt év alatt beigazolódott?

Egyrészt bizonyossá váltam abban, hogy a hipnózis, mint fizika állapot, az emberi elme egyik legérdekesebb jelensége. Másrészt pedig, azzal kapcsolatban is meggyőződtem, hogy mindezek ellenére, mostanáig csak az életminőség feljavításának különböző fokozatáig jutottunk el a segítségével.

Mit is jelent ez…

Ha figyelmesen megvizsgáljuk a hipnózis különböző életterületeken történő alkalmazásainak kezdő és végpontját, látható, hogy csupán a transzformáció szintjéig merészkedünk el vele. Viszont a transzformálás – vagyis a gondolatok átalakítására szolgáló technika –  soha nem lesz képes többre, mint  hogy életvitelünk minőségét felszínes szinten feljavítsa. Azonban, az életminőség feljavítása, soha nem azonos a változással. Persze ez sem lebecsülendő eredmény, mégis azt gondolom, hogy a mai napig is kiaknázatlanul hever előttünk egy olyan eszköz, amely ennél jóval többre is képes lenne, ha másként állnánk hozzá.

Ugyanis, miközben a hipnózist a régmúlt traumák felkutatására és azok átalakítására, illetve különböző minták felülírására használjuk, ennél több minden rejlik benne. És itt most nem olyasmikre gondolok, mint például testen-kívüli élmények megtapasztalása, vagy egyéb ezoterikus szemléletű gyakorlatok. Hanem egy sokkalta izgalmasabb dologra, amelynek a Kollektív Transzérzékelés elnevezést adtam.

Csúcspont-energia

Az élet, akárcsak az ember, nem más, mint energiakapcsolódások különböző megnyilvánulási formája. A fizikai energiánk megtartásához táplálékra, napfényre van szükségünk. De vajon milyen energiaforrásra van szüksége a pszichének ahhoz, hogy ne csak vegetáljon?

Ahhoz, hogy a psziché képes legyen megvalósítani valódi rendeltetését – vagyis ne csak vegetáljon – előbb vagy utóbb el kell jutnia ahhoz az energiaforráshoz, amely az emberi létezés legmagasabb szintű formája. Ezt az állapotot csúcspont-energiának neveztem el.

A csúcspont-energia az az állapot, amikor nincs bennünk semmiféle érdek, vagy bármilyen jellegű gondolati mozgás, csak a szeplőtlen és tiszta energia létezik.

A csúcspont energiához sajnos közvetlen mód nem tudunk eljutni. Vagyis nem lehet semmilyen előre megtervezett és gondosan felépített gyakorlattal megtalálni még akkor sem, ha azokkal az energetikai módszerekkel próbálkozunk, melyek napjainkban ismertté váltak. Ugyanis addig, amíg cselekvéseinknek bármilyen indíttatása illetve célja van, továbbra is csak a gondolat felségterületén járunk. Ám a csúcspont-energia állapota pontosan ott kezdődik, ahol már nem a gondolat, vagyis az Én felségterülete.

Svédcsavar

Amikor egy válság okozta megrázkódtatás elég erős, szívünk és eszünk a végletekig megfeszül. Ekkor ideáink elvesztik jelentőségüket, gondolataink pedig nem csak hogy megtorpannak, de mozgásképtelenné válnak. Vagyis egyetlen pillanat alatt képes létrejönni a fent említett csúcspont energiához való kapcsolódás állapota. Persze nem csak amiatt, mert gondolataink mozdulatlanná válnak – ami nem azonos azzal a téves felfogással, hogy el is tűnnek – hanem azért is, mert e mozdulatlanság következtében megszűnik az a folytonos energia pocsékolás, amely pszichés életünkre annyira jellemző.

Miért fontos ezt megértenünk?

A szorongás, a nyugtalanság, a félelem, a rettegés és még számos lelki zűravar elsősorban abból adódik, hogy képtelenek vagyunk átlátni és megérteni egy adott élethelyzetben megjelenő probléma folyamatrendszerét. Ugyanis ahhoz, hogy ezt megtudjuk tenni, egy kivételesen éber, tehát aktív pszichére van szükségünk.

A psziché azonban csak akkor tud lendületes maradni, ha tetterős, nem pedig akkor, ha a folyamatos energiapazarlások végett kimerült. Következésképp, ha gondolkodásmódunk a pocséklás útját támogatja, nem pedig ahhoz segít hozzá, hogy a „feltöltődés” megtörténhessen, intellektusunk tompává válik, és képtelen lesz az érzékelésre. Márpedig, ha az érzékelő psziché helyett csupán az önmagában tekergő és analizáló “Én” az aktív, a megértés felszabadító állapota helyett csak az értelmezés szintjéig jutunk el. Ergo, továbbra is ugyanabban a mókuskerékben fogunk rohangálni, mint azelőtt.

Olyan ez, mint az autó olajcseréje. Hiába van benne olajszűrő, a zárt rendszerben keringő olajat előbb vagy utóbb le kell cserélni. Ha ezt nem tesszük meg, a szűrő idővel eltömődik, az alkatrészek megszorulnak, a motor pedig leáll. Így aztán nem tudunk eljutni oda, ahová menni szerettünk volna.

Tehát ha elménk nem jut friss energiához, vagyis unós-untalan ugyanabban a zárt körben kering, mi is „megszorulunk”, akárcsak a friss olaj nélkül üzemelő motor.

Kollektív Transzérzékelés: kulcs a csúcspont-energiához

A csúcspont-energia állapotának eléréséhez a gondolkodásmódunknak radikális változáson kell keresztülmennie. Ennek lényege, hogy egy lelki probléma esetén mihamarabb fel kell ismerjük az úgynevezett energiapazarló gondolatfolyamatokat – különben intellektusunk tompa marad, és képtelen  lesz megtalálni a kivezető utat.

És hogy miként pocsékoljuk az energiát egy probléma esetén? Ha a tények megértése helyett a múltban bolyongunk. Ugyanis a múlt bármilyen jellegű analizálása illetve értelmezése, épp azt az energiát használja fel, amire a pszichének szüksége lenne ahhoz, hogy problémáinkat rendezze.

Hipnózis, átalakítva

A hipnózis, egy olyan rugalmasan átalakítható módszer-együttes, amelynek segítségével bizonyos szintig képesek vagyunk az elmét regenerálni. Ám ahhoz, hogy a hipnózis révén a csúcspontenergia állapotához minél közelebb juthassunk, szükségszerű volt annak teljes megreformálása.

A hipnózis újszerű alkalmazásának lényege, hogy a transzformáció helyett, úgynevezett nyitó/bontó-kérdések segítségével meglazítjuk az „Én”-t körülvevő ideaburkot, amelynek hatására az elme aktívvá válik, és egy merőben más irányt vesz fel a gondolkodás mechanizmusán keresztül. Ennek hatására a direkt irányítás helyett közvetett úton segítjük elő a kiteljesedés lehetőségét addig a pontig, amíg a Kollektív Transzérzékelés át nem veszi az irányítás menetét. Mindez nem csak felszínes tudati szinten zajlik, hanem magában a tudatalattiban is.

A Kollektív Transzérzékelés során csakis a tényekkel foglalkozunk. Vagyis nem azzal kötjük le magunkat, hogy ki mitől fél, és a félelmet miként lehet legyőzni – hisz minden küzdelem csak további energiát emészt fel – hanem magát a kollektív félelmet, mint tényszerű dolgot értjük meg. Hogyan jön létre, miként mozog és viselkedik, illetve milyen folyamatrendszereket épít ki.

Amikor mindezek láthatóvá válnak, tudatára ébredünk majd számtalan cselekvésünk hiábavalóságára, és ezzel megnyitjuk az utat a csúcspont energiával való kapcsolódáshoz. Intellektusunk aktívvá válik, mi pedig azonnal felfedezzük a konfliktusból kivezető utat. És ez tökéletes…

Hogyan alakítja át életedet a Generációs-Hívószó és a Fogalom Térkép?

A Generációs Hívószó, egyedülálló módon képes megmutatni bárki számára, hogy mi a valódi sorsa.

Ugyanis sorsunk nem más, mint a meg nem értett múltunk. Másként fogalmazva, addig, amíg múltunk megértésén keresztül értéktorzulásaink nem rendeződnek, „sorsszerűen” ugyanazokat a köröket fogjuk futni. A Generációs-hívószó segítségével kivételes módon tárhatjuk fel azt a központi gyökér-motivációt amely eddig olyan cselekvésekre késztetett minket, melyek állandó értéktorzulásokat eredményeztek.

A Generációs Hívószó megtalálása az egyetlen módszer, amely képes leleplezni azt az örökletes központi mintát, amihez Éned mindenáron ragaszkodik.

Hogyan zajlik ez a folyamat?

Miután Énünket az ideák sokasága tartja egyben, így szükséges számára, hogy létrehozzon egy olyan központi részt, ahová állandóan lehorgonyozhat, amit kötődésnek is hívhatunk. Szemléletes példával lefestve, az Én hasonlatos egy cölöphöz kipányvázott jószághoz, akinek mindig akkora mozgástere van, amekkorát a kötél hossza enged. Mivel az Én esetében a kötél hosszát mindig a már megtanult minták és beidegződések szabják meg, így az Én sosem lesz szabad és rugalmas addig, amíg a “kipányvázás” állapotában van. Ezért változni sem tud, legfeljebb alkalmazkodni.

Azonban ha az „Én” tudatára ébred önmaga működésére, azaz látja céljainak, törekvéseinek és elvárásainak hiábavalóságát, paradox módon, ő maga vágja el azt a kötelet, amivel saját magát kipányvázta.

A Generációs Hívószó (GH) megtalálása pontosan ebben tud segíteni. Ugyanis azt a centrális elemet leplezi le, amihez az „Én” mindenáron ragaszkodik, vagyis amihez kikötötte magát. Mivel ez egy örökletes központi minta, így ha nem kezdünk vele semmit, értelemszerűen mindig tovább is adjuk. Nemzedékről nemzedékre.

A Generációs Hívószó, karöltve a Kollektív-Transzérzékeléssel és a Fogalomtérképpel, amely a szavak mögöttes tartalmát és rejtett jelentéseit tárja elénk, tökéletesen megadja azokat a támpontokat, melyek segítségével elindulhatunk az egyetlen lényegesnek számító cél felé. Ez pedig az élet felszabadítása az ideák béklyói alól.

Persze nem akarlak áltatni azzal, hogy mindez könnyed sétagalopp lesz, ugyanis a felszabadulást csak akkor érheted el, ha minden pillanatban éber, lelkes és eleven vagy, azaz fáradhatatlan vágy hajt a kibontakozás irányába.

Fontos, hogy megértsd. A tó vize is csak akkor simul ki, ha már nem fúj a szél. Vagyis nem maga a változás a feladatunk, hanem az, hogy tudatára ébredjünk minden bennünk zajló káosz és zavarodottság forrására. Ekkor megszületik majd az az állapot, amelyben rátalálhatunk a szeretetre. Az élet valódi értelmét pedig csak a szeretetben lehet felfedezni…

AZ ÖNTERÁPIA MŰVÉSZETE
AZ ÖNTERÁPIA MŰVÉSZETEavagy a paradox elme pszichológiája
Nincs olyan mélypont, ahonnan ne lehetne felállni. Bármilyen tragédia is történik veled, ne aggódj, kiút létezik. Csak nem azokon a szemléleteken keresztül, amelyekhez hozzászoktunk. Kattints a részletekért!
KÉPZÉS
KÉPZÉSParadox-Pszichológia Mentor képzés
Valódi áttörésre vágysz a segítői tevékenységedben? Sajátítsd el azt az új szemléletet, amely egyedülálló módon forradalmasítja a terápiák világát. Kattints a részletekért!

Oszd meg másokkal is!