ETIKAI KÓDEX

I. A PARADOX-PSZICHOLÓGIA, MINT SZEMLÉLET

A Paradox-Pszichológia, egy forradalmian új szemléletet képvisel. Célja, hogy az önmaguknak ellentmondó kollektív motivációk tényszerű megtaláljuk, megértsük és semlegesítsük. Ebből kifolyólag, a Paradox-Pszichológia, mint önálló megközelítési mód, egyedülálló módon képes a konfliktusokat generáló „Én”, folyamat-mozgásainak láttatása révén eljuttatni az egyént a kollektív identifikáció állapotába. Így nem csak felszínes és részleges alkalmazkodás következik be, hanem a teljes átalakulás, függetlenül az adott probléma mikéntjétől.

A Paradox-Pszichológia fő alkotóelemei: Inverse terápia, Generációs hívószó, Fogalom térkép, és a Kollektív Transzérzékelés.

A Paradox-Pszichológia legfőbb jellemzői az egyszerűség, a tényszerűség. Célja, nem a fizikai betegségek és lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő kezelése – gyógyítása – hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés. Ennek okán, a Paradox-Pszichológia nem ragad bele sem a szimbólumok illetve jelképrendszerek illuzórikus világába, és nem is a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni, hanem az élő és eleven kapcsolódási pontokkal foglalkozik. Elhatárolódik az analízis bármilyen formában történő alkalmazásán alapuló elméletektől, szemléletektől és eljárásoktól, és azoktól a technikai – módszertani – megoldásoktól is, melyek transzformációra, vagyis gondolati átalakításra törekszenek.

A Paradox-Pszichológia nem követ semmilyen irányzatot, nem integrál és nem is egészít ki. Helyette egy olyan stabil, és megbízható alapot képes megteremteni, amely új távlatokat nyit az egyén lelki gondjainak megoldásával kapcsolatban.

Attól függetlenül, hogy a jelenlegi egészségügyi rendszer szemlélete nyilvánvaló ambivalenciával küzd, a Paradox-Pszichológia szemlélete mégis tiszteletben tartja azt. Ezért nem vitatkozni vagy meggyőzni akar, és nem is beszél le senkit a hagyományos orvosi vagy pszichológiai jellegű kezelések igénybevételéről. Ehelyett, a Paradox-Pszichológia, mint módszer, egy másik utat kíván mutatni azoknak, akik már nem kívánnak élni azokkal a konvencionális és nem-konvencionális módszerekkel, melyek napjainkra elterjedtté váltak.