Paradox-Pszichológia Oktatási és Módszertani Központ2018-03-15T10:32:11+00:00

PPOMK

PARADOX-PSZICHOLÓGIA OKTATÁSI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

MEGALAKULÁS

Egy olyan korban élünk, ahol a dualitás, vagyis az énközpontú életvitel már olyan méreteket öltött, melynek következtében egyre drámaibb lelki válságok és krízisek tapasztalhatóak mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén.

Ebből adódóan egyre nagyobb igény mutatkozik olyan szemléletekre, melyek képesek átlépni azokat a határokat, melyeket az akadémikus, azaz gyakorlati szempontból terméktelen mentálhigiénés módszerek képviselnek. Ideértve a hagyományos pszichológiát illetve annak különböző ágazatait, és számtalan alternatív lehetőséget is.

A Jankai János által 2015-ben kidolgozott Paradox-Pszichológia módszer, szembefordulva a napjainkban megszokott megközelítési módokkal és nézetekkel, egy olyan forradalmi szemléletet képvisel, amely ténylegesen eleget tud tenni a fent említett szükségletnek. Vagyis képes megmutatni azt az utat, amelyen keresztül valódi rend teremtődhet az életünkben.

A Paradox-Pszichológia legfőbb jellemzői az egyszerűség és a tényszerűség. Célja nem a különböző lelki problémák megszokott, azaz tüneti szinten történő kezelése, hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés. Tényszerűen rámutat az adott helyzetben zajló, önmaguknak ellentmondó cselekvési folyamatokat létrehozó motivációkra, melynek következtében az egyén önmagát szabadítja fel az alól a nyomás alól, amit önmaga hozott létre.

A Paradox-Pszichológia nem követ semmilyen irányzatot, nem integrál és nem is egészít ki. Helyette egy olyan stabil, és megbízható alapot teremt, amely új távlatokat nyit a lelki gondok megoldásával kapcsolatban.

Mindezekből kifolyólag 2018. januárjában megalakult a Paradox-Pszichológia Oktatási és Módszertani Központ, amely karöltve a  Metanoia Alapítvánnyal és az Egészségdokk Közhasznú Alapítvánnyal, célként tűzte ki, hogy a Paradox-Pszichológia szemléletét minél több ember megismerhesse, gyakorolhassa, és azt környezetének akár tovább is adhassa. Ugyanis, a folytonos visszaigazolások arról számolnak be, hogy az az egyén, aki e szemlélettel valamilyen formában kapcsolatba kerül, képessé válik nem csak önmaga felszabadítására, hanem a közvetlen környezetére is tartós, pozitív hatást gyakorol.

A PPOMK CÉLJA ÉS FELADATA

A Paradox-Pszichológia Oktatási és Módszertani Központ (továbbiakban: PPOMK) elsődleges célja és feladata, hogy a Jankai János által kidolgozott a Paradox-Pszichológia módszert (továbbiakban: PP) terjessze, oktatását koordinálja, illetve az ehhez tartozó kutatásokat és tanulmányokat elősegítse és támogassa. Ezenkívül, az egymást támogató és önismereti tapasztalásokat megosztó közösségek építését előmozdítsa, azokat országos szinten menedzselje.

Ezenkívül a Metanoia Alapítvány, és az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány különféle tevékenységekkel (pl.: előadások és konferenciák szervezése, vizsgáztatások lebonyolítása, önterápiás csoportok koordinálása, szupervíziók menedzselése, külhoni kapcsolatok kiépítése stb…) hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a PP szemléletének megismerésén keresztül az egyén, egy hathatósabb eszközhöz juthasson a lelki-egészségmegőrzéssel kapcsolatban.

„…Amikor azon gondolkozunk, hogy milyen jó lenne, ha a jelenlegi életünknél egy szebb, boldogabb, vagy tartalmasabb életet élhetnénk és el is indulunk azon az úton, amin keresztül azt gondoljuk, hogy ezt meg is valósíthatjuk, azonnal egy paradox helyzetben találjuk magunkat. Hisz amíg azzal törődünk, hogy miként változtathatnánk meg az életünket, és nem azzal foglalkozunk, aki ezt az életet létrehozta, vagyis önmagunkkal, addig az átalakulás helyett csak az alkalmazkodás zsákutcájába kerülünk.

Tehát mi történne akkor, ha mindezt megfordítanánk, és nem azzal foglalkoznánk, hogy különböző trükkös módszerekkel hogyan és miként “változtathatnánk” az életünkön, hanem ehelyett mélységeiben megismernénk magát az “Én”-t, melynek következtében azt az életet éljük, amit éppen meg akarunk változtatni. Érthető? Tehát a kérdés: vajon mi történne, ha…

Lehet megértenénk, hogy mindaz, amit meditációnak hívunk, nem több, mint egyszerű önhipnózis, amin keresztül csak tovább erősítjük azt az “Én”-t, akit épp el akarunk hagyni..? Lehet, rájönnénk, hogy mindaz, amit szeretetnek hiszünk, csak egy kifinomultan működő érdekhálózat, és semmi köze a jósághoz és az emberséghez? És lehet, világossá válnának a kapcsolatainkat mozgató valódi motivációink is?

Sok minden lehetséges… Azonban egy dolog bizonyos.  Végre találkoznánk a tényekkel, és egy merőben más élet venné kezdetét…”

Jankai János / Paradox-Pszichológia előadás, 2017 december

Oszd meg másokkal is!