AZ ÖNTERÁPIA MŰVÉSZETE2018-05-29T07:53:41+00:00
A változás nem akkor következik be, ha a gondolataid átalakításával vacakolsz, hanem akkor, ha magát a gondolkodás folyamatát érted meg. A kapu tehát előtted, a kulcs pedig a kezedben.

AZ ÖNTERÁPIA MŰVÉSZETE TANFOLYAM

avagy a paradox elme pszichológiája

Az Önterápia Művészete tanfolyamon egy olyan korszakalkotó szemlélettel illetve önismereti gyakorlatokkal találkozhatsz, melyek egyedülálló módon képesek megadni számodra azokat a támpontokat, melyekre bátran támaszkodhatsz majd, ha életed során nehézséggel találkozol. Az egyetlen tanfolyam, amely nem csak, hogy feketén-fehéren képes megmutatni számodra a valódi sorsod, hanem megtalálhatod még azt a gyökér-motivációdat, amely az egész életedet mozgatja.

A KAPU ELŐTTED, A KULCS PEDIG A KEZEDBEN

KEZDŐDJÖN VALAMI ÚJ!

EGY PARADOX HELYZET FELOLDÁSA

Ellentmondás

Felfigyeltél-e már arra az ellentmondásra, hogy miközben azt gondoljuk, hogy egy probléma megoldásához külső segítségre van szükségünk, ennek ellenére az élet mindig kikényszeríti azt, hogy végül mi magunk találjuk meg a kiutat?

Amikor az Önterápia Művészete tanfolyamot megalkottam, pontosan ennek az ellentmondásnak a feloldása mozgatott. Ugyanis az elmúlt 15 év terápiás tapasztalatai egyértelműen arra világítottak rá, hogy egy problémával küzdő ember számára a valódi segítség az, ha egy olyan szemlélet birtokába kerül, melynek segítségével bármikor bármilyen válságból képes önmaga felállni.

Az Önterápia Művészete tanfolyamon pontosan ezzel a segítséggel találkozhatsz. Vagyis egy olyan korszakváltó szemlélettel illetve gyakorlatokkal ismerkedhetsz meg, melyek egyrészt hiánypótlóak, másrészt pedig egyedülálló módon adják meg azokat a szükséges támpontokat, amelyekre már bátran támaszkodhatsz, ha életed során nehézséggel találkozol. Azaz a tanfolyam végére akár önmagad mesterévé is válhatsz. A kapu tehát előtted, a kulcs pedig a kezedben…

Ezért a tanfolyam elsődleges célja, hogy megismerd és munkába állítsd azt a képességedet, melynek segítségével  képes leszel bármilyen élethelyzetben pontosan érzékelni azokat a mögöttes háttér-folyamatokat, melyek eddig rejtett módon befolyásolták cselekvéseidet. Ennek okán, az Önterápia Művészete tanfolyamon láthatóvá tesszük az emberi elme komplett rendszerét és annak törvényszerű folyamatait. Ugyanis a változás nem akkor következik be, ha a gondolataid átalakításával vacakolsz, hanem akkor, ha magát a gondolkodás folyamatát érted meg. A különböző gyakorlatok segítségével pedig megszületik majd benned az akarat nélküli érzékelés képessége.

Ennek okán szakítunk az összes megszokott rendszerrel, és nem magyarázatokat gyártunk, hanem elindulunk azon az úton, ami az egyetlen, és végleges megoldás. Ez pedig a megértés által létrejövő konstans felismerés…

A TANFOLYAMRÓL MÁSKÉNT

Öröm

Valódi alkotás – legyen az bármi is – csakis örömből születhet. Akár egy könyv, egy festmény, egy frissen kisült kifli vagy kenyér, vagy egy tanfolyam, lényegtelen.  Mert a fontos inkább az, hogy amit a valódi öröm inspirált, az mindig magában hordozza annak üzenetét, hogy a létezés örök és múlhatatlan.

Örömöt nyújtani, örömünket másokkal megosztani, maga a boldogság állapota. Az igazi társat is erről lehet felismerni, hisz azokat a pillanatainkat, amikor boldogok vagyunk, csak azokkal osztjuk meg, akikben bízunk, és akiktől nem félünk. Ahol ez megtörténik, ott az élet kivirágzik, cselekvéseink pedig a leválasztódás helyett, a kiteljesedést szolgálják. Ezért van az, hogy az igazi öröm állapotában mindannyian kinyílunk, befogadunk, és egymásra találunk.

Azokra a pillanatokra, amikor az öröm állapota megvalósult az életünkben, úgy gondolunk vissza, egy mint kivételes, és nem mindennapi helyzetre. Kivételesnek tarjuk őket, mert eltértek a megszokott hétköznapjainktól. Ezért van az, hogy nem csak az öröm állapota rendkívüli számunkra, hanem a szerelem, a szenvedély, és a valódi együttérzés is. Hisz ezek is csak akkor képesek megvalósulni, ha kizökkenünk a megszokott kerékvágásunkból, és valami egészen más történik, mint amit megszoktunk.

Az Önterápia művészete tanfolyam is pontosan emiatt kivételes és nem mindennapi. Mert az öröm, a szenvedély, és az élet iránt érzett szerelem alkották meg, és gyúrták egésszé.

Visszatekintés

Az elmúlt évek alatt sokan vettek részt az Elme forradalma tanfolyamon, és annak ellenére, hogy a résztvevők egyöntetű véleménye arról árulkodott, hogy a hat nap nem egy „léleksimogató kéjutazás” volt, mégis, igencsak keresett volt. Népszerűségét leginkább két dolognak köszönhette:

 • Egyrészt, egy olyan szemléletet mutatott be, amely merőben ellentmondott azoknak a közkedvelt és felkapott elgondolásoknak, melyekkel nap, mint nap találkozhatunk.
 • Másrészt pedig, a résztvevők “feketén-fehéren” láthattak rá az emberi elme működésére, annak trükkjeire, és furmányos játékaira.

Az Elme forradalma tanfolyam tehát egyedülálló módon mutatott rá arra az irányra, amit akárhogyan is szeretnénk elkerülni, a változás érdekében mégsem úszhatunk meg. Ez pedig a pillanatról pillanatra végbemenő konstans felismerés létfontossága.

Az „Önterápia művészete” tanfolyam igaz, hogy tovább folytatja ezt az utat, de már nemcsak azzal a szemlélettel és látásmóddal találkozhatsz, amely az Elme Forradalma tanfolyam alapját képezte, hanem még tovább megy. Egyrészt intenzívebben tárja fel az emberi kapcsolat-viszonyulások valódi jellegét, másrészt pedig különböző saját élmény gyakorlatokon keresztül tapasztalhatod meg a kollektív transzérzékelés felszabadító hatását. Így az Önterápia Művészete tanfolyam elvégzésével képessé válsz önmagad lelki és fizikai gyógyítására, vagyis önmagad terapeutája leszel. És ez, kivételes dolog.

Forradalmi átalakulás létfontossága

Azt gondolom, hogy az emberi létezés azon kivételes korszakának vagyunk tanúi, ahol a dualitás, vagyis az énközpontú életvitel  már olyan méreteket öltött, melynek következtében egyre drámaibb válságok és krízisek tapasztalhatóak meg. Mind az egyéni, mind pedig a kollektív szinten.

Miközben az őrült tempóban fejlődő tudomány igyekszik mindennapjainkat egyre kényelmesebbé és védettebbé tenni, addig lelki életünk területén egyre bizarrabb és groteszkebb állapotok ütik fel a fejüket. Kiszolgáltatottá és védtelenné tettük magunkat, cselekvéseinket pedig inkább a félelem és az aggodalom irányítják, mintsem a bölcsesség.

Ennek okán, ahhoz, hogy életünkben a tényleges változás valósuljon meg, gondolkodásmódunkban forradalmi átalakulásnak kell bekövetkeznie. Azonban e belső forradalomhoz működőképes önismerettel kell rendelkeznünk. Vagyis képessé kell válunk gondolataink, cselekvéseink, és érzéseink eltorzult folyamatainak felderítésére, hogy végre rend teremtődjön életünkbe.

Megfelelő önismeret

Annak ellenére, hogy megfelelő önismeretre szert tenni a legnehezebb dolgok közé tartozik, mégis az egyetlen lehetőséged arra, hogy jövőbeli cselekvéseid inkább az öröm forrásából táplálkozzanak, mintsem az  igenlés és a tagadás kettősségéből fakadó zavarodottságból.

Vajon mi jelent: valódi önismeret?

Egy biztos, nem azt, amit eddig annak hittünk, illetve amit annak neveznek. Ugyanis az igazi önismeret azt jelenti, hogy tökéletesen megértjük az érzelem – gondolat – cselekvés hármas kapcsolatrendszerének mindennapos folyamatait. Nem pedig azt, hogy újabb és újabb információkat halmozunk fel a személyiségünkkel kapcsolatban, hisz a tudás felhalmozása nem egyéb, mint az “Én” játékos spekulációja. Azok a felfogások pedig, miszerint a különböző részeken keresztül érhetjük majd el az egészet, illetve mint külső szemlélő tekintsünk önmagunkra, nyilvánvaló, hogy ugyanolyan komolytalanságra vallanak, mint az, amikor teszteken keresztül akarunk önmagunkra rálátni.

Addig tehát, amíg a gondolat nem érti meg saját működését, nem beszélhetünk önismeretről. Vagyis nem az a lényeg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy magát a gondolkodást, mint folyamatot megértsük.

Ezért az Önterápia Művészete tanfolyamon egy merőben más, újszerű szemlélettel találkozol. Egy olyan gondolkodásmóddal, amelynek segítségével már kapcsolatba kerülhetsz a valódi és helyes önismerettel.

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, egyrészt szakítunk azokkal a közkedvelt megközelítési formákkal, melyekkel lépten-nyomon találkozhatunk, másrészt pedig elindulunk egy ismeretlen, ám annál izgalmasabb irányba. Felszínre emeljük az egymásra szerveződő viszonyulás-rendszereid motivációit, hogy természetük, illetve viselkedésük megértésén keresztül véget vethess problémáid forrásainak.

Ennek okán az Önterápia művészete az egyetlen olyan tanfolyam, ahol azzal az önismerettel találkozhatsz, amely túlmutat a részek elemzésén keresztül történő puszta információgyűjtésen, és helyette az élő és eleven létezést tárja fel lépésről lépésre. Azaz szándékaid, törekvéseid, gondolataid és vágyaid pillanatról pillanatra történő felfedezésének nagy kalandja vár rád. Mindezt egymást támogatva, és együtt gondolkodva tesszük meg.

Ezt a munkát segíti majd elő a generációs hívószó megtalálása, a folyamat térkép bemutatása és annak használata, az inverz-terápia hétköznapi alkalmazása, és természetesen a kollektív transzérzékelés különböző gyakorlatai.

Végszó gyanánt

Az ember nem egy bonyolult és összetett “rendszer”, csak annak igyekeznek beállítani. Vagyis azok a dolgok, amelyek bánatot és szomorúságot okoznak számodra, csupán egyszerű és természetese folyamatok következményei. Forrásuk pedig, hogy állandó jelleggel összekevered a valódit, a valótlannal. A szeretet összetéveszted az érdekérvényesítéssel vagy a szentimentalizmussal, az elfogadást a behódolással, a figyelmet a fókusszal, az erőt az agresszióval, és még sorolhatnánk.

Következésképp, annak érdekében, hogy problémáid rendeződjenek, valójában egyetlen dolgod van. Minden nehézséget jelentő élethelyzetben fel kell fedezned, hogy mi az, ami hamis, és mi az, ami igaz értéket képvisel. Ezt pedig csak úgy tudod megtenni, ha képessé válsz érzékelni Éned paradox folyamatrendszereit.

Az Önterápia művészete tanfolyam pontosan ezt adja meg neked. Nem az egyéni, hanem a kollektív igazsággal való találkozás eksztatikus pillanatain keresztül lebuktatod majd azokat az ellentmondásokat, melyek addigi problémáid forrásai voltak. Így válsz majd lépésről lépére életed mesterévé, és leszel önmagad terapeutája.

Az Önterápia művészete tehát az a tanfolyam, ahol nem arról lesz szó, hogy mikor mit kell tenned ahhoz, hogy boldogabb és szebb életet élhess, hisz nyilvánvaló, hogy ez az út merő ostobaság. Mindinkább annak módszerét mutatja meg, hogy miként tudsz mindennapjaid során önállóan eljutni egy adott élethelyzetben a kollektív igazsághoz. A többi pedig mindig jön magától…

Ezért a hat nap alatt azokhoz szeretnék szólni, akik komoly és határozott szándékkal vágynak arra, hogy megértsék nem csak önmagukat, hanem önmagukon keresztül az életet is. Azokhoz szeretnék szólni, akik nem másodkézből származó lexikális információkhoz akarnak jutni, hanem saját maguk szeretnék összefüggéseiben megérteni bánataik, konfliktusaik és mindennapos összeütközéseik igaz voltát.

Várunk szeretettel…

Ahhoz, hogy egy krízishelyzetet megoldhassunk, józan és tiszta gondolkodásra van szükségünk. Vagyis a tényekkel kell foglalkoznunk, nem pedig azok megmagyarázásaival. A magyarázatok gyártása gyerekes éretlenségre vall. Ideje tehát „felnőni”, és tisztán rálátni arra ami van, nem pedig tovább képzelődni azon, hogy milyen életet szeretnénk élni. Az majd jön magától…

A TANFOLYAM ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TEMATIKÁJA

a részletes leírásért kattints a címszavakra

 • Az emberi lét hármas felosztása: agy-ego-elme
 • Az „ÉN” működésének mechanizmusa
 • Tartópillérek lélektana
 • Mik azok az “Énmotivációk”?
 • Az „ÉN” folyamatrendszerei
 • Megszokásrendszerek működése
 • Az Elme és az „ÉN” viszonypontjainak feltérképezése
 • Az „ÉN” idő- és téralkotó funkciója
 • A gondolatok keletkezésének folyamata
 • Válaszreakciók törvényszerűségei
 • Az elme paradox állapotainak felfedezése
 • A külső környezet présfunkciója
 • Az ÉN és a külső környezet viszonya
 • Viszonypontok megtalálása és felismerése
 • Értékrendek kialakulása és azok torzulásai
 • A probléma definiálása
 • A pszichikai idő szerepe az összeütközések folyamatában
 • A vágyak értéktorzító hatásai/tükörhatás
 • Szokások, minták, függőségek
 • Az igenlés és tagadás kettőssége
 • Párkapcsolati problémák, mint az egyén paradox állapotai
 • Kapcsolatrendszerek hármas felosztása
 • Konfliktusok önfenntartó folyamatai
 • A lényeges és lényegtelen differenciálása
 • A tényszerű látásmód technikája
 • Út a Generációs hívószóig
 • A generációs hívószó megtalálása és használata önterápia során
 • A megértés és a felismerés folyamata
 • Csúcspont energia állapota
 • Fogalomtérkép használata a szavak mögöttes tartalmának megértésére
 • A félelem működése és annak szerveződései
 • Spontaneitás és érzékelés
 • Szerelem, szex, szenvedély
 • Az önismeret magasiskolája
 • A remény és a birtoklás lélektana
 • Hatalom, becsvágy, irigység
 • Érzékelés folyamata
 • Boldogság, öröm, fájdalom és szomorúság
 • Alkalmazkodás helyett változás
 • A pénz pszichológiája
 • Az imagináció alapjai
 • A vágyak mozgásrendszereinek feltárása
 • A valamivé válás vágya
 • A fájdalom és a szenvedés lélektana
 • Önigazolási játszmák lebuktatása egyéni és párkapcsolati szinten
 • Párkapcsolati konfliktusok mozgatórugóinak felfedezése
 • Hogyan válhatsz önmagad “mesterévé”, azaz a Paradox Pszichológia alkalmazása a hétköznapokban
 • A pszichoszomatika alapjai és szimbólumrendszere
 • A pszichoszomatika határai és korlátai
 • Az értéktorzulások szerepe a betegségek kialakulásában
 • A gyógyulás és gyógyítás paradox folyamatai
 • A diagnózis felállítása a Generációs Hívószó és a Fogalomtérkép segítségével
 • A Kollektív Transzérzékelés szomato szerepe a gyógyulásban
 • Betegségek megfejtése a Fogalomtérkép segítségével
 • Inverse-terápia alkalmazása a gyógyulás elősegítésének érdekében
 • Az Inverse-terápia alkalmazása lelki problémák esetén
 • A Kollektív Transzérzékelés használata a fizikai és lelki gyógyulás elősegítésének érdekében
 • A Paradox Pszichológia, mint önterápiás eljárás használata a daganatos betegségeknél

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Önterápia művészete tanfolyam célja

Az Önterápia művészete tanfolyam elsődleges célja, hogy képes legyél bármilyen élethelyzetben pontosan érzékelni azokat a mögöttes háttérfolyamatokat, melyek eddig láthatatlan módon befolyásolták cselekvéseidet. Ugyanis ez az egyetlen lehetőséged arra, hogy véget vess szorongásaidnak, félelmeidnek, és bizonytalanságaidnak. 

Az Önterápia művészete tanfolyamon tehát felfedezzük az emberi elme komplett folyamatműködését, hogy hétköznapjaid során felismerd majd annak trükkjeit és csapdáit. A különböző gyakorlatok segítségével pedig megszületik benned az akarat nélküli érzékelés képessége. Szakítunk az “értelmezés” és az “analízis” megszokott rendszerével, és nem magyarázatokat gyártunk, hanem elindulunk azon az úton, ami az egyetlen, és végleges megoldás. Ez pedig a megértés által létrejövő konstans felismerés…

Időpontok és díjazás

A következő budapesti 6 napos tanfolyam időpontjai:
A tanfolyamok szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig kerülnek megrendezésre.
A tanfolyam díja : 125.000 Ft/fő.
A  tanfolyam maximális létszáma a hatékonyság végett: 12-15 fő
Jelentkezni a jankai.janos@gmail.com e-mail címen, illetve a 06-30-414-4412-es telefonszámon lehet.
PSZICHOSZOMATIKA MÁSKÉNT
PSZICHOSZOMATIKA MÁSKÉNTbetegségnyelv a paradox pszichológia alapján
Elakadtál? A betegségek szimbolikus üzeneteinek újraértelmezése a Paradox Pszichológia megközelítése alapján. Kattints a részletekért!
KOLLEKTÍV TRANSZÉRZÉKELÉS
KOLLEKTÍV TRANSZÉRZÉKELÉSamely elvezet a valódi teremtés állapotához
Lépd át a határokat! Tapasztald meg, hogy a megszokott dolgokon túl még mi rejlik a hipnózisban. Kollektív Transzérzékelés. Kattints a részletekért!

Oszd meg másokkal is!