PARADOX – PSZICHOLÓGIA

A tények lélektana

EGY módszer

Paradox-Pszichológia

IGAZI FELFEDEZŐKNEK

A Jankai János által megalkotott Paradox-Pszichológia, mint az ITS® szemléletének terápiák során felhasználható gyakorlati módszere, egyedülálló megoldásaival új távlatokat nyit a mentális egészség területén. Használatával segítői tevékenységünket egy egészen rendkívüli élményt és produktivitást biztosító szintre emelhetjük.

Miről szól a PP?

Az ember nem a gondolatai, hanem a kapcsolódásai által létezik, mint minden más is. Ahogy egy fa gyökerei kapcsolódnak a földhöz és levelei a napfényhez, úgy kapcsolódik az ember is a körülötte lévő világhoz.

Létezni tehát annyit tesz, mint kapcsolódni. Ezért ha nincs kapcsolódás, nincs élet sem.

Kapcsolataink, ezáltal pedig életünk milyenségét pszichológiai struktúránk minősége, és az ebből fakadó cselekedetek határozzák meg. Ha pszichénket – ahogy azt az ITS oldalán már olvashattuk – az élet fizikai szintjén kifejlődött duális gondolkodásmódunk irányítja, válaszreakcióinkat minden esetben paradox képeink fogják meghatározni. Ennek következtében pedig folyamatosan konfliktusokba keveredünk egymással, és minden mással.

Ezért annak érdekében, hogy problémáink – legyenek azok párkapcsolati, munkahelyi vagy egyéb neurotikus állapotok – rendeződjenek, a pszichét ki kell szabadítanunk a kettősséghez szokott gondolkodásmód markából.

A Paradox-Pszichológia jelenleg az egyetlen olyan módszer, amely – felhasználva az ITS® szemléletét -, képes ebben segíteni.

Hogyan teszi mindezt?

A Paradox-Pszichológia az önmaguknak ellentmondó kollektív motivációk tényszerű feltárásának, megértésének és semlegesítésének módszere. Fő alkotóelemei: Inverse-terápia, Inverse-táblázat, Generációs Hívószó, és a Fogalom térkép. Jellemzői: az egyszerűség, tényszerűség, és az intelligencia új szintjét képviselő gondolkodásmód. Célja, már nem a lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő kezelése, hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés.

A Paradox-Pszichológia nem a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni, hanem épp ellenkezőleg. Az egyén kapcsolatrendszerének minőségét meghatározó, önmaguknak ellentmondó viszonyulási pontokkal foglalkozik. Ezért elhatárolódik a pszichoanalízist bármilyen formában alkalmazó módszerektől és azoktól a technikai megoldásoktól is, melyek transzformációra, vagyis a gondolatok átalakítására törekszenek.

A Paradox-Pszichológia nem követ semmilyen irányzatot, nem integrál és nem is egészít ki. Ellenben egy olyan stabil és megbízható életalapot teremt, melyre már bármilyen nehézség esetén biztonságosan támaszkodhatunk.

A Paradox-Pszichológia nem irányt mutat hanem rámutat, passzív, mégis cselekvésre buzdít. Nem különböző elképzeléseket kínál, hogy mikor mit kellene tennünk, hanem annak módját mutatja meg, hogy miként foghatunk hozzá ahhoz a munkához, melyen keresztül cselekvéseink helyes irányt vesznek. Egyszóval rendet teremt. És ahol rend van, csak ott beszélhetünk mentális egészségről.

A rend pillanata olyan, mint amikor a korlátozások sötétségéből végre kimászunk a napfényre, és friss levegőhöz jutva újjáéledünk…

A Paradox-Pszichológia létrejöttéről személyesebb hangnemben a jankaijanos.hu oldalon olvashatunk, használatáról pedig részletesen a készülőfélben lévő “Nincs Alku” című könyvben lesz szó.

Hol találkozhatsz a PP-vel?

A Paradox-Pszichológia önfejlesztő és terápiás módszer kizárólag az ITS Complex Therapy egyéves képzésen sajátítható el.

Az ITS szemléletére épülő Paradox-Pszichológia önfejlesztő és terápiás módszer 2020-tól az ITSIAA szervezet kizárólagos tulajdonát képezi, melyet az U.S. Copyright Office (Amerikai Szerzői Jogi Hivatal) és a SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal) vett nyilvántartásba.

EGY módszer

Paradox-Pszichológia

IGAZI FELFEDEZŐKNEK

A Jankai János által megalkotott Paradox-Pszichológia, mint az ITS® szemléletének terápiák során felhasználható gyakorlati módszere, egyedülálló megoldásaival új távlatokat nyit a mentális egészség területén. Használatával segítői tevékenységünket egy egészen rendkívüli élményt és produktivitást biztosító szintre emelhetjük.

Miről szól a PP?

Az ember nem a gondolatai, hanem a kapcsolódásai által létezik, mint minden más is. Ahogy egy fa gyökerei kapcsolódnak a földhöz és levelei a napfényhez, úgy kapcsolódik az ember is a körülötte lévő világhoz.

Létezni tehát annyit tesz, mint kapcsolódni. Ezért ha nincs kapcsolódás, nincs élet sem.

Kapcsolataink, ezáltal pedig életünk milyenségét pszichológiai struktúránk minősége, és az ebből fakadó cselekedetek határozzák meg. Ha pszichénket – ahogy azt az ITS oldalán már olvashattuk – az élet fizikai szintjén kifejlődött duális gondolkodásmódunk irányítja, válaszreakcióinkat minden esetben paradox képeink fogják meghatározni. Ennek következtében pedig folyamatosan konfliktusokba keveredünk egymással, és minden mással.

Ezért annak érdekében, hogy problémáink – legyenek azok párkapcsolati, munkahelyi vagy egyéb neurotikus állapotok – rendeződjenek, a pszichét ki kell szabadítanunk a kettősséghez szokott gondolkodásmód markából.

A Paradox-Pszichológia jelenleg az egyetlen olyan módszer, amely – felhasználva az ITS® szemléletét -, képes ebben segíteni.

Hogyan teszi mindezt?

A Paradox-Pszichológia az önmaguknak ellentmondó kollektív motivációk tényszerű feltárásának, megértésének és semlegesítésének módszere. Fő alkotóelemei: Inverse-terápia, Inverse-táblázat, Generációs Hívószó, és a Fogalom térkép. Jellemzői: az egyszerűség, tényszerűség, és az intelligencia új szintjét képviselő gondolkodásmód. Célja, már nem a lelki problémák megszokott, tüneti szinten történő kezelése, hanem az egyéni élet egészében történő átalakulásához való hozzásegítés.

A Paradox-Pszichológia nem a múlt felgöngyölítésén keresztül akar megoldásokkal szolgálni, hanem épp ellenkezőleg. Az egyén kapcsolatrendszerének minőségét meghatározó, önmaguknak ellentmondó viszonyulási pontokkal foglalkozik. Ezért elhatárolódik a pszichoanalízist bármilyen formában alkalmazó módszerektől és azoktól a technikai megoldásoktól is, melyek transzformációra, vagyis a gondolatok átalakítására törekszenek.

A Paradox-Pszichológia nem követ semmilyen irányzatot, nem integrál és nem is egészít ki. Ellenben egy olyan stabil és megbízható életalapot teremt, melyre már bármilyen nehézség esetén biztonságosan támaszkodhatunk.

A Paradox-Pszichológia nem irányt mutat hanem rámutat, passzív, mégis cselekvésre buzdít. Nem különböző elképzeléseket kínál, hogy mikor mit kellene tennünk, hanem annak módját mutatja meg, hogy miként foghatunk hozzá ahhoz a munkához, melyen keresztül cselekvéseink helyes irányt vesznek. Egyszóval rendet teremt. És ahol rend van, csak ott beszélhetünk mentális egészségről.

A rend pillanata olyan, mint amikor a korlátozások sötétségéből végre kimászunk a napfényre, és friss levegőhöz jutva újjáéledünk…

A Paradox-Pszichológia létrejöttéről személyesebb hangnemben a jankaijanos.hu oldalon olvashatunk, használatáról pedig részletesen a készülőfélben lévő “Nincs Alku” című könyvben lesz szó.

Hol találkozhatsz a PP-vel?

A Paradox-Pszichológia önfejlesztő és terápiás módszer kizárólag az ITS Complex Therapy egyéves képzésen sajátítható el.

Az ITS szemléletére épülő Paradox-Pszichológia önfejlesztő és terápiás módszer 2020-tól az ITSIAA szervezet kizárólagos tulajdonát képezi, melyet az U.S. Copyright Office (Amerikai Szerzői Jogi Hivatal) és a SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal) vett nyilvántartásba.

ITSIAA

A SEGÍTŐK ÚJ GENERÁCIÓJA

A 2020-ban alapított ITSIAA amerikai szervezet célja, hogy világszerte minél szélesebb körben váljon ismertté az ITS (Intelligens Gondolkodás Rendszere), mint életszemlélet, és az ebből kidolgozásra került Paradox-Pszichológia önfejlesztő és terápiás módszer.

A 2020-ban alapított ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent American Association) szervezet célja, hogy az általa képviselt ITS – Intelligent Thinking System® szemlélet segítségével előmozdítsa az emberi gondolkodás evolúcióját, az egyén mentális egészségének kiteljesedését, valamint a lelki gondok megoldásával kapcsolatos reformokat. Hozzájárulva ezzel az önfejlődés iránt komolyan érdeklődők új generációjának megszületéséhez.

Ezen túlmenően elkötelezettek vagyunk a különböző pszichológiai módszerek paradigmaváltását támogató kutatások, valamint a mentális egészség reformját támogató EU szakpolitikák mellett. Ennek tükrében szervezetünk szoros együttműködést ápol többek között a WHO (World Health Organization) Páneurópai Mentálhigiénés Koalícióval is.

Azoknak a terapeutáknak, lelki segítőknek, coachoknak és mentoroknak pedig, akik az ITS® megközelítését munkájuk során alkalmazni kívánják, megfelelő minőségű oktatást és ehhez kapcsolódó ösztöndíjat biztosítunk (lásd: tandíjtámogatási program).

Képzések

Másként élni? Igen! Megtehetjük!

Az ITSIAA egyedülálló képzésein a lelki problémák új, innovatív megközelítésével ismerkedhetsz meg. Bizonyosak vagyunk abban, hogy olyasmit kínálunk, amivel máshol nem találkozhatsz. Hiszünk abban, hogy a tanfolyamok elvégzése után már olyan minőségben és színvonalon nyújthatsz segítséget, amely messze túlmutat a megszokott eredményeken.

Életút

JANKAI JÁNOS

“Mindent megkérdőjelezni azt jelenti, hogy életben vagyunk…”

Jankai János 1967-ben született Magyarországon, négy gyermek édesapja. Húsz éve kezdett el foglalkozni pszichológiával, azon belül pedig a jungi analízissel. Ezt követően autodidakta módon mélyedt el Carl R. Rogers személyközpontú módszerében, és Viktor E. Frankl által alapított Logoterápiába. Számtalan ezoterikus módszert tanulmányozott, végül Gerald F. Kein hipnoterápiás rendszere mellett kötött ki hosszabb ideig. Folyamatos kutató munkát végzett az “Ultra-Deep” hipnózis, az “Ultra-Hight” hipnózis és a szomato-hipnoterápia területein, beleértve a metafizikai hipnoterápiát is. A későbbiek folyamán instruktori végzettséget szerzett, és nemzetközileg regisztrált hipnózis oktató lett. 2014-ben olyan új hipnoterápiás módszert dolgozott ki, melynek lényege, hogy a transzformációs technikáknál hatékonyabb és eredményesebb eljárás valósulhasson meg. Így született meg a Kollektív Transzérzékelés, ami a szomatika rendszerét egyesítette a hipnózis erejével.

2017-ben bekövetkezett személyes tragédia hatására teljes életátforduláson ment keresztül. Szakított az addigi szemléletekkel, és elhagyva tanulmányait, megalkotta az Intelligens Gondolkodás Rendszerét, azon belül pedig a Paradox-Pszichológiát. Feleségével – aki egyben munkatársa is – kidolgozták az Inverse-terápiát, a Generációs-hívószót, a Fogalom térképet és az Inverse táblázatot, melyek új alapot teremtenek az egyéni és csoportterápiák területén.

2020-ban alapító tagja lett az ITSIAA (Intelligent Thinking System Independent American Association) amerikai szervezetnek, útjára indítva ezzel a terapeuták új generációjának mozgalmát.

Kapcsolat

TALÁLKOZZUNK!

Ha érdekel valamelyik képzésünk vagy előadásunk, esetleg kérdéseid vannak, vedd fel velünk bátran a kapcsolatot, leveledre rövid időn belül válaszolunk.